Loading

Cityscape - архитектура, проектиране, дизайн

STDCH_1 Speedy

Тип: промишлени сгради | Място: Добрич, България | Период: 2020-2021 | Статус: в експлоатация | Клиент: Speedy

Проектирахме нов склад за нашите приятели от Speedy!

Той се намира в индустриалната зона на Добрич, но също така е тясно свързано с околния земеделски пейзаж.Проектът на сградата има за цел да демонстрира, че индустриалната архитектура може да добави стойност към ландшафта и да подобри качеството на работното място. Този проект беше чудесна възможност да се преосмисли връзката между архитектурата и природата, като се погледне на човека като централна фигура. Функциите на склада са свързани с пейзажа, без да го имитират директно.

Така сградата беше проектирана с лесно разпознаваема полуиндустриална идентичност, но добавяйки малко искра към нея. В рамките на ограниченията, характеризиращи този тип конструкция, тази идентичност е подчертана от няколко специфични аспекта.Единият е как естествената светлина влиза в хранилище, което поради функционални и съображения за сигурност задължително трябва да бъде затворено. На достъпа на всяко помещение се поставя хоризонтален прозорец, който действа и като естествен вентилационен елемент и идентифицира всяко хранилище.Входовете за  хранилищата са подчертани както с използвания цвят (жълт), така и със защитната козирка.Офисът заема цялата височина на структурата и е разположен в югозападния ъгъл на сградата, предлагайки естествено осветено, удобно пространство.
Що се отнася до фасадата, тя се състои от един материал, термопанели, фиксирани към сглобяема носеща метална конструкция.Проектът е изпълнен със силно желание за семли и четливи форми.

Проектирането на сгради, за да могат хората да се движат през тях, е едно. Проектирането на сгради, които трябва да съхраняват инвентар, да позволяват превозни средства като мотокари товарачи, както и хора да могат да се движат и работят в тях, е съвсем друго. Но ние приехме предизвикателството и сме много доволни от резултата!
Още проекти