Loading

Cityscape - архитектура, проектиране, дизайн

MYM03

Тип: офиси | Място: Варна, България | Период: | Статус: технически проект | Клиент: My Market

MYM03


Проектът e за офисна сграда към верига магазини в гр.Варна.В имота са ситуирани офисната сграда и един от търговските обекти на веригата.
Северно на паркинга за клиенти към магазина, с изцяло южно изложение разполагаме офиса.
Качваме го с около 3 м нагоре, надвиснал над паркинга, стъпил върху съществуваща бетонова стена и вкопан със задната си фасада в хълма зад подпорната стена. Така успяваме да не нарушим с нищо функционирането на паркинга на търговския комплекс, разполагайки се върху неизползваема площ.
Достигаме сградата  с двураменно стълбище от юг и това е единственото стъпване на ниво паркинг.
Обемите са ясно дефинирани: хоризонталният представлява издължена призма, вертикалният - входно стълбище, констрастиращо по цвят и направление като ярък акцент на основната сграда.
Еднозначно, просто, ясно. И със закачка. Във въздуха сме, "кацнали" върху подпорната стена.
Стълбата ни води към приемна зона с рецепция, след което разпределението е зонирано на две. Вляво на входа, по коридор стигаме до три работни помещения за по 5 човека и кухненски офис с озеленена тераса за отдих на работещите. Вдясно - до две конферетни зали с възможност да бъдат обединени като една голяма и с излаз към озеленена тераса на срещуположната къса фасада.
От предложените шест варианта на екстериор, клиентът избра комбинация от няколко.
Очаквайте скоро да научите за визията му от нас, след реализацията на обекта, а дотогава се насладете на идеите.