Loading

Cityscape - архитектура, проектиране, дизайн

WALLC

Тип: конкурси | Място: София, България | Период: 01-02.2013 | Статус: концепция | Клиент: WALLTOPIA

ЗАДАЧАТА

Проучвайки терена и вземайки предвид конкретната ситуация, възникна въпросът „Как да осъществим връзка между града/улицата и парка?“. По време на работата ни тази задача стана основната движеща сила на проекта.

ИДЕЯТА

Основната цел беше да създадем физическа и визуална връзка между улицата и парка, която в своя връх достига до сградата. Проектът изследва възможностите в така създаденото обществено пространство като среда, където различните елементи от парка и сградата се вплитат в едно и дават възможност за разнообразни обществени дейности.

ПРОЕКТЪТ

В резултат създадохме сграда, състояща се от два свързани помежду си обеми, между които се образува обществено пространство с разнообразни функции (покрит площад, стълбиада, ресторант, катерачни тавани, панорамен бар на покрива и т.н.). Това пространство е своеобразен портал от входното пространство към парка и така се сформира една своеобразна верига от място за дейности на открито.

WALLC

WALLC

WALLC

WALLC

WALLC

WALLC

WALLC

WALLC

WALLC

WALLC

WALLC

WALLC

WALLC

WALLC

WALLC

WALLC