Loading

Cityscape - архитектура, проектиране, дизайн

MIV08

Тип: офиси | Място: София, България | Период: | Статус: в експлоатация | Клиент: частно лице

MIV08

Сграда, съчетаваща в себе си два абсолютно самостоятелни офиса и еднофамилна къща, като всяка функция работи независимо сама за себе си.
Ситуирана e в изразено градска среда върху терен със силна денивелация, в централен Софийски квартал с гъсто застрояване. Ясно обособени са два входа за офисите и жилището, като този към жилищната част е нарочно прикрит и невидим за случайните минувачи.В желанието си да обособим подхода към офисите и да оформим външно пространство за посетители, входът за тях е хлътнал навътре спрямо тротоарната линия, ясно подчертан от изскачащия зелен обем на второто офисно ниво.С влизането попадаме в общо разпределително фоайе. Водещата идея в интериора на офиса на WiFi (разположен на партера) е да се въплати корпоративният цвят на фирмата(зелено), както и да осъщевствим плавен преход между екстериора и вътрешните пространства. 

Обемът на работните помещения е ярко изразен чрез неравноделни лентовидни форми, които преливат от таваните към мебелите.Тъй като WiFi е обучителен и тренировъчен център в сферата на човешките ресурси, техният офис разполага с две зали за провеждане на обучения. В случай на по-големи събития, залите могат да се обединяват в едно общо пространство посредством сгъваема акустична преграда.
 


В директен контакт със залите и фоайето е обособен вътрешен двор за кафе пауза на открито.


 


Конзолната интериорната стълба при входа води към офиса на P&P, където търсеният ефект е по-делова атмосфера.Чистите геометрии в пространствата са изявени с различни текстури в ахроматичната гама и качествен детайл.Сградата не остава незабележима и нощем, деликатно подчертана с линейно външно осветление.