Loading

Cityscape - архитектура, проектиране, дизайн

Как да санираме жилището си с евросредства

строителни материали | Дата: 11 Януари 2012 | от

до края на месец януари 2012 г. заинтересуваните бенефициенти може да кандидатстват с проекти за подобряване на енергийната ефективност в многофамилни жилищни сгради. общият размер на безвъзмездната финансова помощ по Оперативна програма “Регионално развитие” (ОПРР) възлиза на около 50.11 млн. лв. в тази сума влизат 42.59 млн. лв. от Европейския фонд за регионално развитие и 7.52 млн. лв. национално съфинансиране. средствата ще се предоставят на граждани, които не могат да санират дома си със собствени пари.

в момента Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) провежда обществена поръчка за избор на Фонд за жилищно обновяване. крайният срок за подаване на документи е 16 януари 2012 г. най-важният критерий в поръчката е изгодната лихва по кредитите, които ще отпуска фондът.

още можете да прочетете на:

http://ogra.bg/index.php?section=news&news_id=1562