Loading

Cityscape - архитектура, проектиране, дизайн

Iberia – 15 – Alhambra

пътешествия | Дата: 12 Септември 2010 | от Гергана Милушева

01.09.2010

за първото утро на семтември имаме предвидено културно мероприятие с мавърското име Alhambra

станали сме нечовешки рано и още в 8.00 сме се измъкнали от хотела и крачим по тесните стръмни улички нагоре

Iberia – 15 – Alhambra

Iberia – 15 – Alhambra

билетите за комплекса са разпродадени предварително, понякога със седмици напред; хората са определили капацитет и пускат посетителите на малки групи из комплекса, под час – преди два дни едва успяхме да резервираме места за тази сутрин, 8,30, единствените останали…

с изкачването нагоре тук-там между къщите започват да се разкриват гледки надолу, към града

Iberia – 15 – Alhambra

Iberia – 15 – Alhambra

Iberia – 15 – Alhambra

утрото ни е фантастично; приятен хлад е слязъл от планината през нощта и въздухът и свеж и прозрачен; докато се лутаме из зигзазите на стръмните улички успяваме да се загубим, намираме се, закъсняваме и накрая, почти подтичвайки и без audio-гид, успяваме да се вмъкнем в Nasrid Palaces минутки преди края на времето на билетите ни; отпред вече чака групата за 9…

Iberia – 15 – Alhambra

Iberia – 15 – Alhambra

мястото е безкраен низ от открити и закрити пространства, от хлад и припек, от ромолене на поточета и водни огледала

Iberia – 15 – Alhambra

Iberia – 15 – Alhambra

всяка гледка, всеки утринен слънчев лъч, всяка перспектива е умело режисирана и подредена така, че от нея да лъха съвършенство и хармония

Iberia – 15 – Alhambra

Iberia – 15 – Alhambra

вниманието към детайла и украсата  е типично арабско и само местата, засегнати от намесата или неханието на владетелите на тия земи в по-късни години, не носят усърдието на мавърските каменоделци, ваятели, дърводелци и керамици

Iberia – 15 – Alhambra

не е нужно да те бива с фотоапарата – наоколо всичко е изкусно аранжирана сцена

Iberia – 15 – Alhambra

Iberia – 15 – Alhambra

Iberia – 15 – Alhambra

Iberia – 15 – Alhambra

Iberia – 15 – Alhambra

Iberia – 15 – Alhambra

Iberia – 15 – Alhambra

Iberia – 15 – Alhambra

Iberia – 15 – Alhambra

мистика някаква витае наоколо

Iberia – 15 – Alhambra

Iberia – 15 – Alhambra

Iberia – 15 – Alhambra

Iberia – 15 – Alhambra

Iberia – 15 – Alhambra

Iberia – 15 – Alhambra

Iberia – 15 – Alhambra

Iberia – 15 – Alhambra

Iberia – 15 – Alhambra

(мисля, че прозорчето, което гледаше към тия куполи, също беше целенасочено поставено там…)

на места от терасите и покритити пасажи, свързващи отделните части на комплекса, се разкриваше такава панорама

Iberia – 15 – Alhambra

Iberia – 15 – Alhambra

Iberia – 15 – Alhambra

Iberia – 15 – Alhambra

Iberia – 15 – Alhambra

Iberia – 15 – Alhambra

Iberia – 15 – Alhambra

Iberia – 15 – Alhambra

Iberia – 15 – Alhambra

Iberia – 15 – Alhambra

Iberia – 15 – Alhambra

Iberia – 15 – Alhambra

Iberia – 15 – Alhambra

Iberia – 15 – Alhambra

не си падам особено по снимането на цветя, но тук не се сдържах

Iberia – 15 – Alhambra

Iberia – 15 – Alhambra

Iberia – 15 – Alhambra

Iberia – 15 – Alhambra

Iberia – 15 – Alhambra

Iberia – 15 – Alhambra

Iberia – 15 – Alhambra

Iberia – 15 – Alhambra

Iberia – 15 – Alhambra

Iberia – 15 – Alhambra

Iberia – 15 – Alhambra

Iberia – 15 – Alhambra

Iberia – 15 – Alhambra

изглежда ли ви огромна? тя е! и местата, на които дъхът ти спира от поредната режисирана гледка и ти се иска просто да постоиш там за малко, са неизброими…

следва