Loading

Cityscape - архитектура, проектиране, дизайн

Iberia – 08 – Fuenta De

забавления / пътешествия | Дата: 30 Август 2010 | от Гергана Милушева

25.08.2010

оставяме багажа в хотела и лекички като перца поемаме още нагоре в планината към Fuenta De, където трябва да има кабинков лифт…

Iberia – 08 – Fuenta De

пълно е с испанци, излязли на разходка; кротичко си чакат на огромна опашка за билети

нареждаме се и ние, макар че такава опашка по принцип би ни отказала; след половин час чакане човекът на будката ни казва, че ще трябва да изчакаме още около 2 часа, за да се качим… споглеждаме се ужасени; няма да чакаме, макар че още щом взехме решението вече ни хвана яд…; кабинката, която е на единично въже без междинни подпори се качва някъде там горе

Iberia – 08 – Fuenta De

Iberia – 08 – Fuenta De

скалният масив е почти отвесен и е завъртян във формата на полумесец около мястото, до което ни доведе пътя; нататък може само нагоре;

наобратно, товарим багажа и поемаме по пътя, водещ извън планината, на запад

Iberia – 08 – Fuenta De

Iberia – 08 – Fuenta De

Iberia – 08 – Fuenta De

спираме за по кафе на пристанището на Aviles

Iberia – 08 – Fuenta De

пристанищната зона търпи текуща реконструкция, но най-интересното на нея още беше в строеж; достопочтеният Нимайер:

Iberia – 08 – Fuenta De

качваме се обратно на магистралата; решили сме да стигнем A Coruna

атлантическия бряг по пътя

Iberia – 08 – Fuenta De

Iberia – 08 – Fuenta De

Iberia – 08 – Fuenta De

Iberia – 08 – Fuenta De

Iberia – 08 – Fuenta De

следва