Loading

Cityscape - архитектура, проектиране, дизайн

WALLC

Тип: collider activity center | Място: София, България | Период: 01-02.2013 | Статус: концепция, конкурс | Клиент: WALLTOPIA

ЗАДАЧАТА

Проучвайки терена и вземайки предвид конкретната ситуация изникна въпроса „Как да осъществим връзка между града/улицата и парка?“. По време на проектирането, тази задача стана основната движеща сила на проекта.

ИДЕЯТА

Основната цел беше да създадем физическа и визуална връзка между улицата и парка, която да достигне своя връх, достигайки до сградата. Проекта изследва възможностите в така създаденото обществено пространство като среда, в която различните елементи от парка и сградата се вплитат в едно като дават възможност за разнообразни обществени дейности.

ПРОЕКТЪТ

В резултат създадохме сграда, състояща се от два свързани по между си обеми, между които се образува обществено пространство с разнообразни функции (покрит площад, стълбиада, ресторант, катерачни тавани, панорамен бар на покрива и т.н.).  Това пространство е своеобразен портал от входното пространство към парка, като така се сформира една своеобразна верига от пространства за дейности на открито.

WALLC

WALLC

WALLC

WALLC

WALLC

WALLC

WALLC

WALLC

WALLC

WALLC

WALLC

WALLC

WALLC

WALLC

WALLC

WALLC