Loading

Cityscape - архитектура, проектиране, дизайн

RAY01

Тип: магазин | Място: Севлиево, България | Период: 2017 | Статус: в експлоатация | Клиент:

RAY01
Дойдохме и в Севлиево. Имахме приятната задача да реконструираме доскоро работещ банков офис в магазин за дрехи и обувки.Идеята беше да създадем разпознаваем дизайн. Заложихме на силно изразения корпоративен цвят в екстериорното оформление и в интериора. За фасадите избрахме основен тъмен фон от термопанели, цвят графит. Така акцентът попадна върху изцяло белите витрини, допълнително подчертани със светещи оранжеви полурингове. Фасадата оформихме така, че да подсказва съдържанието на магазина, но да не разкрива интериора.

Входа оформихме като фуния, която ни привлича и подканва да влезем. Подчертахме го допълнително със силно изразена козирка с ефектно скрито осветление.

Преминавайки навътре, в централната зона на магазина разположихме рецепцията, условно разделяща търговската зала на две -  на сектор за дамски и мъжки облекла и сектор обувки.

Няколко крачки надясно се озовахме в сектор дамски облекла. Със закачливи дамски силуети от стикерите, подсказахме къде се намират пробните. Множеството заварени колони облякохме с огледало, за да могат от една страна да се загубят в пространството, а от друга да създадат интересна илюзия.

Оформихме ниши за подредба според предлагания асортимент, които да подсилват интереса на клиента и да го насочват. Всяка ниша подчертахме в характерния оранжев цвят. Вляво от входа разположихме сектор обувки.Мъжките пробни също загатнахме с бели стикери на мъжки силуети, съчетани с основния мотив за магазина - полурингове.


Добре ни се получи.  :) След Севлиево ни очаква Плевен.