Loading

Cityscape - архитектура, проектиране, дизайн

DAR14

Тип: магазини | Място: София, България | Период: 2018-2020 | Статус: в експлоатация | Клиент: "ДАР"

Още едно приятно простраство в град София. Проектът е за преустройство и се развива на едно ниво. Състои се от търговска зала, служебни помещения и открита тераса. Главният вход за търговска зала се запазва на съществуващото място откъм ул. "Ген. Р. Димитриев“.

За подчертаване на главния вход се предвижда обшивка от hpl, дървесен фладер. Козирката към главния вход се изпълнява от същата обшивка.