Loading

Cityscape - архитектура, проектиране, дизайн

Как да санираме жилището си с евросредства

строителни материали | Дата: 11 Януари 2012 | от Красимира Митова

До края на месец януари 2012 г. заинтересуваните бенефициенти може да кандидатстват с проекти за подобряване на енергийната ефективност в многофамилни жилищни сгради. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по Оперативна програма “Регионално развитие” (ОПРР) възлиза на около 50.11 млн. лв. В тази сума влизат 42.59 млн. лв. от Европейския фонд за регионално развитие и 7.52 млн. лв. национално съфинансиране. Средствата ще се предоставят на граждани, които не могат да санират дома си със собствени пари.

В момента Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) провежда обществена поръчка за избор на Фонд за жилищно обновяване. Крайният срок за подаване на документи е 16 януари 2012 г. Най-важният критерий в поръчката е изгодната лихва по кредитите, които ще отпуска фондът.

Още можете да прочетете на:

http://ogra.bg/index.php?section=news&news_id=1562