Loading

Cityscape - архитектура, проектиране, дизайн

как си избрахме нов колега 1

архитектура / офисът | Дата: 06 Ноември 2010 | от Гергана Милушева

до преди 2  години подборът на хора се свеждаше до намиране на свободни колеги с правилна нагласа, желание да се учат и сходни ценности

кризата промени всичко

преди малко повече от месец решихме, че имаме нужда от още един архитектурен мозък в офиса

пуснахме обява в jobs.bg; поставихме условията си и обявихме, че ще избираме по портфолио

в рамките на 3 седмици офисният мейл се пълнеше с кандидатури; периодично гледахме представените работи и всеки си даваше оценката за показаното

в края на обявеният период свалихме обявата, прегледахме дадените оценки и поканихме на интервю онези, чиито кандидатури ни бяха направили впечатление и отговаряха на изискванията; общо 23 колеги

тук идва уловката – дадохме им задачка, малка архитектурна задачка, която да решат и по този начин да представят себе си в архитектурна светлина при равни други условия

иначе казано – организирахме си един неочакван конкурс

опитахме се да сме честни – изпращахме заданията и поканите поетапно, давайки на всички кандидати еднакво време за подготовка на задачката; всъшност задачите бяха две, различни, по избор – една жилищна и една обществена, с едно условие – да се решат на ръка в рамките на един лист А3

резултатът е, че избрахме нов колега и скоро ще го приветстваме в офиса

обаче

смятаме, че за всички ще е интересно да видят онова, което видяхме ние; може би дори на кандидатите… ще заличим всички признаци коя работа на кого е, така че да няма сърдити или обидени и ще се радваме на коментарите ви.

моля, който има нещо против – да пише тук сега или да замълчи завинаги! ????

….

тук